Fortress Group

Menu

Algemeen Bestuurslid IFFC

Categorie(en):

Over de organisatie
Het Institute for Financial Crime is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van Financieel-Economische Criminaliteit (FEC). Als platformorganisatie op het gebied van FEC-bestrijding heeft het IFFC een uitgebreid netwerk van private en publieke partijen en kennisinstellingen die samenwerken in diverse (onderzoeks)projecten en activiteiten. IFFC ziet het als haar taak om partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen.

Het IFFC heeft inmiddels een stevige positie verworven in de bestrijding van FEC en staat 2,5 jaar na haar oprichting op het punt om verder door te groeien naar een stabiele, robuuste en professionele organisatie. Om deze ontwikkeling verder vorm te geven is het IFFC op zoek naar versterking van haar bestuur en zoekt zij op korte termijn een

Algemeen Bestuurslid

die zich actief wil inzetten om het IFFC beleid en doelstellingen mede vast te stellen, te beoordelen en te borgen. Het Instituut bestaat naast het bestuur uit het bureau en een Raad van Advies waar gerenommeerde personen uit de FEC-wereld deel van uit maken.

Over de functie
De functie van Algemeen Bestuurslid IFFC is een beleidsmatige functie. Het bestuurslid maakt actief deel uit van het IFFC bestuur, treedt op als ambassadeur en boegbeeld naar de buitenwereld, verbindt en levert een bijdrage aan de toekomstvisie van de IFFC organisatie.

Specifieke taken:
• voorbereiding van en actieve deelname aan de bestuursvergaderingen (éénmaal per maand) en IFFC bijeenkomsten;
• betrokken bij het voorbereiden en het borgen van de uitvoering van de beleidsplannen, de
activiteitenkalender en het jaarverslag;
• actief werven van nieuwe participanten;
• naar buiten treden/vertegenwoordigen van het IFFC bestuur naar alle stakeholders en fungeren als ambassadeur en boegbeeld;
• mede zorg dragen voor periodieke management informatie;
• overnemen van taken en verantwoordelijkheden bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de andere bestuursleden.

 Wie zoeken wij?
Wij komen graag in contact met kandidaten met een bewezen achtergrond op het gebied van financieel economische criminaliteit. Dat kan in de private, publieke of wetenschappelijke sector zijn. De ideale kandidaat heeft kennis van of een sterke affiniteit met onze doelgroep en met de bestrijding van FEC. Relevante bestuurlijke ervaring is een pré.

We zoeken iemand met:
• gevoel voor de bestuurlijke context van het IFFC;
• een gedegen werkervaring en diepgaande vakinhoudelijke kennis op het gebied van financieel economische criminaliteit;
• sterke communicatieve vaardigheden en een verbindende instelling;
• een breed netwerk in het FEC-landschap en bereidheid om dat in te zetten.

Competenties
De volgende competenties zijn belangrijk voor het succesvol invullen van de rol van Algemeen Bestuurslid:
• Maatschappelijk betrokken;
• Analytisch vermogen;
• (Professionele) integriteit;
• Visie uitdragen;
• Ondernemerschap;
• Samenwerken;
• Veranderbereidheid;
• Luisteren;
• Delegeren;
• Besluiten nemen.

Aanbod
De rol van Algemeen Bestuurslid IFFC is een onbezoldigde functie. Het uitoefenen van deze functie biedt de unieke gelegenheid het eigen netwerk verder uit te bouwen en een directe bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit belangrijke instituut en aan de bestrijding van FEC.

Interesse?
De werving voor deze positie loopt via Fortress Staffing Services bv. Fortress is gespecialiseerd in personeelsdiensten en opleidingen in security en fraude risk management (www.fortressgroup.nl).
Als u geïnteresseerd bent dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 2 maart 2018 a.s. uw CV en motivatie.

Uw contactpersonen van voor deze wervingsprocedure zijn:
Karen Hulshof, mail: karen.hulshof@fortressgroup.nl en Lauren Siemerink, mail: lauren.siemerink@fortressgroup.nl. Telefonisch zijn zij bereikbaar op: 035-694 6111.

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Solliciteer direct:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Geslacht
 Man Vrouw

Je e-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

CV: (max. 8MB)

Hiermee geef ik Fortress toestemming om mijn gegevens op te nemen in haar bestand en mij per mail op de hoogte te houden van nieuws, seminars, trainingen, vacatures en opdrachten binnen het vakgebied.