Fortress Group

Menu
Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander opent Fraude Film Festival 2017

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent het Fraude Film Festival 2017 in EYE Amsterdam.

Continuering van Registratie Fortress in Register Normering Arbeid (SNA Keurmerk)

Categorie(en):

Fortress Staffing Services is gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm volgens het SNA Keurmerk (Stichting Normering Arbeid). In augustus 2017 heeft de halfjaarlijkse audit plaats gevonden en werd de registratie in het Register Normering Arbeid gecontinueerd. We zijn blij met deze continuering, waarmee we richting opdrachtgevers een vrijwaring kunnen bieden op het gebied van ketenaansprakelijkheid.

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.
Er geldt een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid voor inleners die werknemers inlenen van een uitzend- of detacheringsbureau met het SNA-keurmerk. Deze inleners worden gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.